transport articles

Problem cudzoziemców w dostępie do pracy w Polsce

Informacja prasowa, Warszawa 27.09.2017 r.

Obecnie, jednym z największych problemów branży transportowej jest niedobór kierowców zawodowych na rynku pracy. Odpowiedzią na tę sytuację miał być napływ wykwalifikowanych pracowników ze wschodu Europy. Jednak bariery stawiane przez instytucje w Polsce i UE …

Rośnie udział lekkiej floty w transporcie zagranicznym

Informacja prasowa, Warszawa 23.03.2017r.

Rośnie udział lekkiej floty w transporcie zagranicznym

W 2016 roku odnotowano w Polsce wzrost rejestracji busów o 34,5% w stosunku do minionego roku. Przewóz osób oraz towarów przy pomocy tak zwanej „lekkiej floty” o dopuszczanej masie …

Top